mge_headpicture.jpg
MGE
MGE hírek
A BAROMFI_2007_1_címlap_1.jpg
Szervezet, tisztségviselők
MAGYAR KISÁLLATNEMESÍTŐK GÉNMEGŐRZŐ EGYESÜLETE
2100 Gödöllő, Isaszegi út 208.;

Elnök: Dr. SZALAY István, e-mail: szalay@katki.hu
Elnökségi tagok: BARTA Ildikó, KATONA Lajos, KOBZA Miklós
A Felügyelő Bizottság elnöke: KOPPÁNY Gábor; e-mail: koppany.gabor@katki.hu
Tenyésztők Tanácsa: az MGE elit-tenyésztői
Vezető tenyésztő: BARTA Ildikó, e-mail: ibarta@katki.hu
Nemzetközi kapcsolatok: Dr. Kisné, Dr. Do thi DONG XUAN, e-mail: xuan@katki.hu
Hazai kapcsolatok: EMŐDI Andrea, e-mail: emodi.andrea@hagk.hu
Törzskönyvezés: POLGÁRNÉ Staud Magdolna, e-mail: magdi@katki.hu
Pénzügyi vezető: MÜLLER Erzsébet, e-mail: muller.erzsebet@hagk.hu
Jogi képviselő: Dr. KOPPÁNY Miklós; e-mail: koppanydr@gmail.com
Az MGE korábbi alapszabálya
Az MGE alapításakor elfogadott, 1997 évi alapszabály és a 2007-ben elfogadott, a kiemelkedően közhasznú szervezetté alakulás érdekében módosított alapszabály egységes szerkezetben itt olvasható (PDF) >>>
Tagsági viszony, tagdíj
TAGSÁGI VISZONY
(kivonat az MGE alapszabályából)

Az Egyesület tagjai azok a kisállattenyésztésben, nemesítésben és génmegőrzésben érdekelt magán- és jogi személyek, akik a magyar kisállatfajok (elsősorban baromfi) fajtáinak génbanki állományaival, hazai nemesítésű fajta- és vonalgyűjteményekkel, továbbá egyéb kisállatfajták egyedi, fajtatiszta törzstenyészeteivel rendelkeznek vagy azok nemesítésében, fenntartásában, szaporításában és terjesztésében, továbbá a fentiekhez kapcsolódó kutatási-fejlesztési, oktatási és szaktanácsadási tevékenységben részt vesznek.
Az Egyesületnek - az önkéntesség elve alapján - tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár valamint jogi személy, aki az Egyesület alapszabályát elfogadja.
Az Egyesületbe belépni kívánó tag köteles a belépési nyilatkozatot kitölteni és azt az Elnökséghez benyújtani.
A tagsági viszony az Elnökségnek a tagfelvételről szóló határozatával a belépési nyilatkozat dátumára visszamenőlegesen jön létre.

Belépési nyilatkozat letölthető: WORD formátumban és PDF formátumban.
Kérjük, hogy a belépési nyilatkozatot postai úton küldje el címünkre. A belépési nyilatkozat csak eredeti aláírással érvényes.
Jegyzőkönyvek

A lapot szerkeszti dr. Szalay István társelnök
Utolsó frissítés: 2021. november 24.